In Nederland is het gebruikelijk om een makelaar te nemen voor de verkoop. Het gaat dan over een woning die de verkoper heel goed kent. Bij aankoop is het niet gebruikelijk een makelaar in de arm te nemen. De koper heeft dan slechts een paar uur om de woning te bekijken en neemt dan een beslissing waar veel geld mee gemoeid is. Een kleine foutje heeft grote gevolgen. Het kan zijn dat u te maken krijgt met de boeteclausule of dat uw maandelijkse last hoger is dan gewenst. Bij het laatste kunt u denken aan kosten tengevolge van onvoorzien onderhoud of een te hoge aankoopprijs.

Wij hebben jarenlange ervaring en zijn zowel juridisch als bouwtechnisch opgeleid, zijn register makelaar/taxateur en taxeren een groot aantal woningen per jaar, waardoor wij de waarde beter kunnen inschatten. Dat laatste is in uw voordeel bij de onderhandeling, die wij in principe voeren. Profiteer van onze kennis en ervaring.